Puistometsien hoito

Vastaamme puistometsien hoidon suunnittelusta ja toteutuksesta ammattitaitoisesti ja maisemanäkökohdat huomioon ottaen. Erikoisalaamme on etenkin rakennetun ympäristön lehto- ja viheralueiden hoito ja huolehdimme muun muassa golfkentistä ja kaupunkipuistoista. Palveluihimme kuuluvat myös piha- ja kesämökkialueiden puuston hakkuut ja istutukset.

Puistometsissä pyritään säilyttämään luonnollinen ilme puuston elinvoimaisuutta ja luonnon monimuotoisuutta kunnioittaen. Etenemme aina alueen käyttötarkoituksen mukaan ja virkistysalueiden kohdalla huomioimme alueella liikkuvien ihmisten viihtyvyyden ja turvallisuuden kaatamalla vaaralliset ja häiritsevät puut asianmukaisesti ja maisema-arvoja kunnioittaen.

Puiden poiskuljetus ja haketus

Hoidamme asiakkaan puolesta myös puiden ja risujen poiskuljetuksen sekä kierrätyksen ja haketamme tarvittaessa rungot ja oksat, jättäen alueen siistiksi ja viihtyisäksi.

Metsurin hoitamana puistometsänhoito oikeuttaa myös kotitalousvähennykseen.